BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

PDF Drukuj Email

baner

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych już TERAZ

Im szybciej złożysz dokumenty, tym szybciej powstanie klasa.

Rozpoczęcie semestru od 11 lutego 2019 roku.

 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA

we Wrocławiu

szkoła publiczna

(bez czesnego, bez matury)

fb instagram

yt

spm

 

Przyjmuje kandydatów na podstawie rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów na następujące kierunki kształcenia w systemie dziennym:

  • TECHNIK DENTYSTYCZNY - 2,5 letni okres nauczania
  • TECHNIK ELEKTORADIOLOG - 2,5 letni okres nauczania
  • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - 2 letni okres nauczania
  • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - 1 roczny okres nauczania
  • TECHNIK MASAŻYSTA - 2 letni okres nauczania
  • OPIEKUN MEDYCZNY - 1 roczny okres nauczania

Nauka obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywających się w aptekach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, z którymi szkoła zawiera umowy o kształcenie praktyczne.

Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w profesjonalny sprzęt gabinetach przedmiotowych.

Kadrę dydaktyczną szkoły tworzą wysoce wykwalifikowani specjaliści posiadający przygotowanie pedagogiczne, magistrowie farmacji, lekarze stomatolodzy i protetycy, magistrowie pedagogiki, psychologii, biologii; legitymizujący się także specjalizacjami zawodowymi. Wielu spośród nich to autorzy, konsultanci lub recenzenci programów nauczania.

Przy szkole działa Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole na konto, którego słuchacze wnoszą opłaty w wysokości ustalonej, corocznie z Radą Słuchaczy. Środki pozyskane tą drogą są przeznaczane na zakup urządzeń, aparatury i materiałów służących do realizacji zadań programowych i wykraczających poza programy nauczania.

Szkoła posiada bardzo dogodne położenie na głównych szlakach komunikacyjnych miasta i regionu (Dworzec Główny PKP i PKS) oraz w pobliżu głównych centrów naukowych i kulturalnych.

Szkoła nie posiada internatu, ale dla słuchaczy spoza Wrocławia istnieje możliwość zakwaterowania w internatach lub bursach innych szkół.

Informacja o internatach i bursach (pobierz).

 

 

 

Hipokrates

Studia nad sztuką lekarską podobny przedstawiają widok, jak rozwijające się w ziemi rośliny. Natura bowiem nasza jest jak ziemia; przepisy nauczycieli jak nasiona; nauczanie zaś w odpowiednim czasie jest jak rzucanie w porę nasion na rolę; miejsce zaś, gdzie się nauka odbywa, jest jak pielęgnowanie roślin stosownie do otoczającego klimatu; pilność jest jak uprawa roli; czas zaś wszystko umacnia, aby w końcu dobry plon wydało.