Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

 

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiej Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-05-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • elementy graficzne i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych, umożliwiających dokładne zrozumienie ich zawartości,
 • cała zawartość strony po powiększeniu do 200% nie jest widoczna, bez konieczności przewijania treści w poziomie,
 • brak wyszukiwarki i mapy strony,
 • brak informacji o formacie i rozmiarze dokumentu przy linku do pobrania dokumentu,

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Iwona Orchel

E-mail: sekretariat.stawowa@edu.dolnyslask.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 343-85-92.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • sposób kontaktu lub wskazanie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeśli żądanie dotyczy otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

 

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie poinformawać wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące do dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe to można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu
 • Adres: ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 71 343 85 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Dolnośląskiej Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Stawowej 24 we Wrocławiu jest nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze, gdzie zlokalizowane jest wejście główne do budynku, przy schodach brak jest podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskij - Curie we Wrocławiu zlokalizowana jest na czterech poziomach (parter,I, II, III i IV piętro) połączonych ze sobą schodami, brak jest windy.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego przy schodach.
Brak jest toalet dostępnych i dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Publicznie dostępne miejsca parkingowe (płatne) znajdują się wzdłuż ul. Piłsudskiego.
Do siedziby DSPM we Wrocławiu i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W siedzibie DSPM we Wrocławiu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.