Historia szkoły

Z kart historii Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu

(do dnia 1.09.2005 roku Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu)

W 1947 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność, jako Liceum Techniki Dentystycznej. W budynku, który obecnie zajmuje szkoła, w tym samym okresie zostało otwarte liceum felczerskie. W 1952 roku zakończyło ono swoją działalność. Na bazie szkoleniowej zamkniętego liceum felczerskiego otwarto technikum farmaceutyczne (1953/54). Do 1960 roku działały technika o profilach: technika dentystyczna i technika farmaceutyczna – na podbudowie szkoły ogólnokształcącej. W tym samym okresie w innej bazie szkoleniowej powstała w 1958 roku państwowa szkoła instruktorów higieny.

W 1968 roku powstała Zbiorcza Średnia Szkoła Medyczna z siedzibą przy ul. Stawowej 24 we Wrocławiu. Placówka kształciła wówczas średnie kadry medyczne w zawodach:

  • technik dentystyczny,
  • technik farmaceutyczny,
  • instruktor higieny,
  • pracownik socjalny.

Od 1971 roku do 1.09. 2005 r. placówka działała pod nazwą Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu.

Od 1985 roku rozpoczęto w szkole kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Od 1.09.2005 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog ( dotąd kształcenie odbywało się w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu).

Ponadto od 1.09.2007 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęło się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Obecnie nasza szkoła kształci średni personel medyczny w systemie stacjonarnym w następujących zawodach:

  • technik dentystyczny,
  • technik elektroradiolog,
  • technik farmaceutyczny,
  • asystentka stomatologiczna,
  • higienistka stomatologiczna.