Wywiad z Dyrektorem

Kieruje Pani SPM od pięciu lat, wcześniej pełniła Pani funkcję zastępcy Dyrektora, była nauczycielem. Od ilu lat związana jest Pani ze Szkołą?

Iwona Orchel: Całe moje dorosłe życie wiążę z tą szkołą. Tu, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego zdobyłam zawód technika dentystycznego w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu, pracowałam jako technik dentystyczny, a następne rozpoczęłam pracę w charakterze nauczyciela.

Czym Szkoła jest dla Pani?

To miejsce, które dostarcza wiele radości i satysfakcji. Chciałabym, by wszyscy czuli się w niej dobrze oraz mogli się tu realizować. Cieszy fakt, że młodzież osiąga bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W trzech zawodach mamy pierwsze miejsce w Polsce.

Jaka jest Pani dewiza życiowa ?

Szacunek dla drugiego człowieka.

Jak Szkoła zmieniła się ostatnio?

Staram się, aby baza lokalowa Studium była nowoczesna. Pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej są wyposażone między innymi w: odlewarkę SILVERCAST, frezarkę, urządzenia do termoformowania MINISTAR S, lampy do materiałów światłoutwardzalnych, piece do porcelany Vita 40- praca z porcelaną VMK Master, praca systemem Pindex, w wykonawstwie protez akrylowych jest wykorzystywana również metoda wlewowa. Ponadto w pracowniach są nowoczesne stoły protetyczne. Słuchacze wykonują prace dla pacjentów nie tylko u przyszłych pracodawców, ale także współpracują ze szkolnym gabinetem. Cyklicznie w trakcie kursów w szkole młodzież wykonuje uzupełnienia protetyczne, korzystając z najnowocześniejszych materiałów ( np.mosty wzmacniane włóknem szklanym). Słuchacze techniki farmaceutycznej mają do dyspozycji wagi elektroniczne o wysokiej czułości, mikroskop Nikon, mikser apteczny oraz nowe stoły laboratoryjne. W trakcie zajęć praktycznych w szpitalach i przychodniach słuchacze zapoznają się z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym. Na wyposażeniu gabinetu asystentki i higienstki stomatologcznej jest unit z kamerą wewnątrzustną oraz autoklawy. Przyszli technicy elektroradiolodzy mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne do nauki anatomii, rzutnik trójwymiarowy oraz audiometr do badana słuchu.

Co chciałaby przekazać Pani pracownikom i uczniom Szkoły?

Życzę wszystkim wzajemnej inspiracji i wytrwałości w codziennej pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała A.S.

Kieruje Pani SPM od pięciu lat, wcześniej pełniła Pani funkcję zastępcy dyrektora, była nauczycielem. Od ilu lat związana jest Pani ze Szkołą?

Iwona Orchel: Całe moje dorosłe życie wiążę z tą szkołą. Tu, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego zdobyłam zawód technika dentystycznego w Medycznym Studium Zawodowym we Wrocławiu, pracowałam jako technik dentystyczny, a następne rozpoczęłam pracę w charakterze nauczyciela.

Czym Szkoła jest dla Pani?

To miejsce, które dostarcza wiele radości i satysfakcji. Chciałabym, by wszyscy czuli się w niej dobrze oraz mogli się tu realizować. Cieszy fakt, że młodzież osiąga bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W trzech zawodach mamy pierwsze miejsce w Polsce.

Jaka jest Pani dewiza życiowa ?

Szacunek dla drugiego człowieka.

Jak Szkoła zmieniła się ostatnio?

Staram się, aby baza lokalowa Studium była nowoczesna. Pracownie techniki dentystycznej i  ortodontycznej są wyposażone między innymi w: odlewarkę SILVERCAST, frezarkę, urządzenia do                   termoformowania MINISTAR S, lampy do materiałów światłoutwardzalnych, piece do porcelany Vita 40- praca  z porcelaną VMK Master, praca  systemem Pindex, w wykonawstwie protez akrylowych jest wykorzystywana również metoda wlewowa. Ponadto w pracowniach są nowoczesne stoły protetyczne. Słuchacze wykonują prace dla pacjentów nie tylko u przyszłych pracodawców, ale także współpracują ze szkolnym gabinetem. Cyklicznie w trakcie kursów w szkole młodzież wykonuje uzupełnienia protetyczne, korzystając z najnowocześniejszych materiałów( np.mosty wzmacniane włóknem szklanym). Słuchacze techniki farmaceutycznej mają do dyspozycji wagi elektroniczne o wysokiej czułości, mikroskop Nikon, mikser apteczny oraz nowe stoły laboratoryjne.  W trakcie zajęć praktycznych w szpitalach i  przychodniach słuchacze zapoznają się z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i terapeutycznym.  Na wyposażeniu gabinetu asystentki i higienstki stomatologcznej jest unit  z kamerą wewnątrzustną  oraz autoklawy. Przyszli technicy  elektroradiolodzy mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne do nauki anatomii,  rzutnik trójwymiarowy  oraz audiometr do badana słuchu.

Co chciałaby przekazać Pani pracownikom i uczniom Szkoły?

Życzę wszystkim wzajemnej inspiracji i wytrwałości w codziennej pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała A.S.