Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Technika dentystyczna - rok powstania 1947

log dent

Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, bez matury, bez czesnego oraz bez egzaminów wstępnych.

Szkoła ma wspaniałą lokalizację w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego, co zapewnia dogodną komunikację zarówno w obrębie Wrocławia jak i terenów do niego przylegających.

Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym pięciodniowym.

Na zakończenie edukacji uczeń przystępuje do Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a po jego zdaniu otrzymuje dyplom z suplementem w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS z tytułem zawodowym - Technik Dentystyczny. Te kwalifikacjezawodowe uprawniają do podjęcia pracy w Uni Europejskiej i na świecie.

Główne atuty szkoły to:

 • szkoła z tradycjami, przyjazna dla ucznia,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii zawodowych,
 • w pełni wyposażoneindywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia,
 • współpraca z wiodącymi firmami protetycznymi w zakresie kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych,
 • oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • najwyższa jakość kształcenia poparta wynikami egzaminów zewnętrznych /100%/ zdawalności/ oraz ocenami pracodawców,
 • biblioteka szkolna dobrze zaopatrzona w podręczniki i czasopisma zawodowe oraz stanowiska komputerowe.

W programie nauczania zawarte są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w technice dentystycznej i ortodontycznej. Uczniowie wykonują prace z kompozytu, ceramiki, płytek termoformowalnych oraz cyfrowe projektowanie uzupełnień protetycznych CAD. W trakcie nauki organizowane są kursy, szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe.

 

farmadent082

 

W szkole na kierunku technika dentystyczna uczniowie wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 350,- zł w semestrze, pokrywającą koszt zakupu materiałów protetycznych do realizacji programu nauczania.

PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:

 • przede wszystkim choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni.

 

Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły zobowiązane są posiadać fartuch bawełniany biały /zapinany z przodu/ i czepek bawełniany biały.

Nauczyciele, prowadzący zajęcia z pracowni techniki dentystycznej informują na bieżąco uczniów o konieczności posiadania określonych narzędzi podstawowych:

 • miska i łyżka do gipsu,
 • nożyk do wosku /duży/ i nóż do gipsu.

 

LICZBA MIEJSC - 60

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)