BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Technika dentystyczna - rok powstania 1947

do roku szkolnego 2004/2005 szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe nr 4

Technik Dentystyczny tworzy średni personel medyczny. Zakres czynności technika dentystycznego obejmuje laboratoryjne wykonawstwo prac protetycznych i ortodontycznych. log dent

Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcie odbywają się w systemie stacjonarnym pięciodniowym.

W programie nauczania znajdują się przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenia praktyczne w formie zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz praktyk zawodowych odbywanych w wiodących laboratoriach protetycznych.

Szkolne pracownie techniki dentystycznej i ortodoncji wyposażone są w profesjonalny sprzęt, co pozwala na wprowadzenie najnowszych technologii z zakresu techniki dentystycznej i ortodoncji. Nowoczesne pracownie techniki dentystycznej i ortodontycznej są wyposażone między innymi w: odlewarkę SILVERCAST, urządzenia do termoformowania MINISTAR S, frezarkę, lampy do materiałów światłoutwardzalnych, piece do porcelany Vita 40 - praca z porcelaną VMK Master, praca systemem Pindex (pinarki i elektryczne piły do rozcinania modeli dzielonych), w wykonawstwie protez akrylowych jest wykorzystywana również metoda wlewowa. Słuchacze wykonują prace dla pacjentów nie tylko u przyszłych pracodawców, ala także współpracują ze szkolnym gabinetem. Cyklicznie w trakcie kursów w szkole młodzież wykonuje uzupełnienia protetyczne, korzystając z najnowocześniejszych materialów (np. mosty wzmacniane włóknem szklanym). Ostatni kurs, w którym słuchacze wzięli udział był prowadzony przez przedstawicieli firmy Kerr. Jego tematem była: Biomimetyka w kompozytowych uzupełnieniach protetycznych w systemie- Premie Indirect- pierwszy na rynku potrójnie utwardzony kompozyt laboratoryjny.

farmadent082

Słuchacze zgłębiają nowe techniki pracy, wykonując między innymi prace z kompozytu, ceramiki, czy płytek termoformowalnych. Absolwenci legitymują się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, a to daje im możliwość pracy w laboratoriach protetycznych i ortodontycznych w kraju i zagranicą. Przyszli technicy dentystyczni mogą w szkole rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w trakcie koła modelarstwa i koła ortodontycznego.

WAŻNE: Dyplom ukończenia naszej szkoły jest potwierdzeniem rzetelnego wykształcenia. Z nim jest się zatrudnionym w pierwszej kolejności.

Miejsce pracy technika dentystycznego to: protezownie, pracownie i laboratoria protetyczne we wszystkich formach własnościowych.fantom1

Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnego talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości, precyzji i rzetelności, podzielności uwagi i szybkiego decydowania, umiejętności pracy w zespole, dlatego kandydat winien posiadać wstępną orientację o zawodzie, a także o własnych predyspozycjach, w tym zakresie.

W szkole na kierunku technika dentystyczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 350,- zł w semestrze.

PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:

 • przede wszystkim choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni.

 

Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły zobowiązane są do posiadania, w pierwszym semestrze nauki, własnego sprzętu podstawowego:

 • miska i łyżka do gipsu,
 • komplet nożyków do: wosku i gipsu,
 • prostnica i rękaw (mikrosilnik protetyczny),
 • artykulator,
 • puszka polimeryzacyjna duża (co najmniej jedna) oraz ramka,
 • kleszcze (minimum kramponowe)
 • w trzecim semestrze nauki:
 • mała puszka i mała ramka.

     Nauczyciele, prowadzący zajęcia z pracowni techniki dentystycznej informują na bieżąco uczniów o konieczności posiadania określonego  sprzętu podstawowego z powyższej listy. Ponadto uczeń powinien posiadać fartuch (bawełniany, rozpinany z przodu) i czepek.

 

wykaz sprzętu na kierunku TD

zajęcia wyrównawcze na kierunku TD w roku szkolnym 2015/2016

 

LICZBA MIEJSC - 60

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)