Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Technik elektroradiologii

w roku szkolnym 2006/2007 kierunek przeniesiony z Medycznego Studium Zawodowego nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej

SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA we Wrocławiu jako JEDYNA na Dolnym Śląsku kształci w zawodzie TECHNIK ELEKTRORADIOLOG.logo3

Technik elektroradiolog - tworzy średni personel medyczny. W czasie nauki słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu fizycznych podstaw elektroradiologii, radiodiagnostyki, rentgenografii, radioterapii.

Program nauczania przewiduje wykłady i cwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu.

Zajęcia odbywają się w budynku szkoły, przychodniach i szpitalach na terenie Wrocławia.

Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów), jest BEZPŁATNA.

Kandydaci przyjmowani są BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.

Absolwenci otrzymują Dyplom technika elektroradiologii oraz dwa suplementy w jezyku polskim i w jezyku angielskim.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG ma szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia.

MOŻE PODEJMOWAĆ PRACĘ W:

 • pracowniach klasycznej i cyfrowej radiodiagnostyki
 • pracowniach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • pracowniach radioterapii
 • pracowniach mammografii
 • pracowniach stomatologicznych
 • pracowniach badań naczyniowych
 • pracowniach densytometrii kośćca
 • pracowniach EKG
 • pracowniach diagnostyki oddechowej
 • pracowniach audiologii
 • pracowniach ultrasonografii
 • innych podmiotach gospodarczych wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są dyplomowani technicy elektroradiologii. Pracę oferują szpitale, przychodnie państwowe oraz prywatne w kraju i za granicą.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE to:

choroby krwi, stan obniżonej odporności układu immunologicznego, gruźlica.

W szkole na kierunku technika elektroradiologii słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkoły w wysokości 150 zł. w semestrze.

Informator o kierunku

LICZBA MIEJSC - 30

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)