Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Asystentka stomatologiczna - rok powstania 2007

Asystentka stomatologiczna jako średni personel medyczny wchodzi w skład zespołu stomatologicznego (DENTAL TEAM).logo2-as

Asystentka stomatologiczna może być zatrudniona w poradniach stomatlogicznych różnych typów pełniąc obowiązki asysty w trakcie leczenia stomatologicznego oraz wykonując działania zawiązane z funkcjonowaniem poradni.

GŁÓWNE ZADANIA ASYSTENTKI to:

  • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
  • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy,
  • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
  • przygotowanie pacjentów do zabiegów,
  • opieka nad gabinetem stomatologicznym.

 

PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH to:

  • wszelkiego typu poradnie stomatologiczne.

Swoje umiejętności słuchaczki kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych na terenie całego miasta.

Kandydatka na asystentkę stomatologiczną to: sprawna manualnie osoba, komunikatywna, wrażliwa na cierpienie ludzi, odznaczająca się dokładnością, cierpliwością, odpowiedzialnością.

W szkole na kierunku asystentka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 100,- zł w semestrze.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE to:

ogólnie zły stan zdrowia, niska sprawność psychofizyczna, nieprawidłowe widzenie barw i głębi, niepoprawny słuch, zaburzenia wymowy.

 

LICZBA MIEJSC - 30

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)