Zwolnienia z zajęć W-F Drukuj

SŁUCHACZE !!!

Wnioski o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego należy składać w terminie do 29 października 2021 r.

Jest to termin nieprzekraczalny i wnioski składane po nim nie będą honorowane.