Drukuj

"NIE ZABIERAJ SWOICH ORGANÓW DO NIEBA" - WYKŁAD Z TRANSPLANTOLOGII

W dniu 27 listopada 2015 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu odbyła się prelekcja w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy              Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie zadania dotyczącego promocji transplantologii w województwach o najniższych wskaźniku pobierania narządów w Polsce.

Wykład poprowadziła Pani dr n.med. Irena Milaniak – z Kliniki Chirurgii Serca,              Naczyń i Transplantologii z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, przedstawicielka Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. transplantacji Poltransplant oraz Koordynator Pobierania i Przeszczepiania Narządów, która od wielu lat prowadzi cykl           prelekcji popularyzujących dawstwo narządów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i personelu medycznego oraz jest zaangażowana w prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii społeczno – edukacyjnej: „ Nie zabieraj swoich organów do nieba”.

Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych.

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko pracownicy i uczniowie Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu, ale również uczniowie I i IV Liceum Ogólnokształcącego  we Wrocławiu wraz ze             swoimi opiekunami oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pani mgr Wiesława Ludwiczyńska oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pani Dorota Ewald.

Prelekcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem, ponieważ dotyczyła zarówno zagadnień etycznych, społecznych, ekonomicznych jak i medycznych związanych z przeszczepami oraz pobieraniem komórek, tkanek i narządów. Spotkanie pozwoliło rozszerzyć wiedzę i rozwiać wątpliwości jego uczestników dotyczące transplantacji oraz przyczyniło się do wzrostu świadomości obywatelskiej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mamy nadzieję, że długoterminowym efektem stanie się włączenie się młodego pokolenia do społecznej dyskusji w zakresie promocji idei dawstwa i przeszczepiania narządów.

Po prelekcji uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr I i IV z Wrocławia mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodach, do których kwalifikacje można uzyskać            podejmując naukę w Szkole Policealnej Medycznej. Goście ze szkół średnich zostali                    zaproszeni przez nauczycieli i uczniów Szkoły Policealnej Medycznej do odwiedzenia                       i przyjrzenia się praktycznej nauce na pracowniach ortodoncji i techniki dentystycznej,                  w laboratoriach analizy leków i technologii postaci leków na kierunku techniki farmaceutycznej oraz w pracowniach techniki elektroradiologii.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji w Galerii

Izabela Haberla